Reglement

Tulpenkeuren is het geven van cijfers voor onderdelen van een tulp. De tulp word bij de beoordeling in vier delen opgesplitst, namelijk:  de steel, het blad, de bloem en de algemene stand. Bij het  beoordelen wordt gewerkt met een schaal van 1 tot 10 en er mogen halve punten gegeven worden. Bij een keuringsavond staan 10 potten opgesteld met elk 12 tulpen. Om een indicatie te geven staat er altijd een voorbeeldrol waar de cijfers dus gegeven zijn. De deelnemer kan op deze manier zijn cijfers enigszins controleren met de cijfers die de jury heeft gegeven aan de voorbeeldpot. De deelnemer kan aan de hand van de voorbeeldpot zijn weg bepalen bij het beoordelen van de andere potten. Hierbij is het de bedoeling om zo dicht mogelijk bij het oordeel te zitten van de juryleden.


De richtlijnen voor het beoordelen van tulpen

-Poot:

 • Voldoende dik, stevig, recht en gelijk van lengte.
 • Snijtulp: lengte minimaal 8 cm of langer.
 • Pottulp: lengte minimaal 2 cm en maximaal 6 cm.
 • De minimum en maximum eisen gelden als voldoende (zes).


-Blad:

 • Opstaand, stevig, niet te smal en niet uitstaand.
 • Gaaf, onbeschadigd en gezond.
 • Parkietmutatie op blad wordt niet als minpunt gerekend.
 • Goede bladkleur.
 • Voldoende bladhoeveelheid, ook niet teveel.
 • Niet gedraaid en geknepen.
 • Pottulp: goed aangekleed met iets uitstaand blad.


-Bloem:

 • Gaafrandig en onbeschadigd, geen krakers (gescheurde bloembodem).
 • Voldoende (6) bloemblaadjes, over elkaar sluitend (= niet te veel knijpen).
 • Moet voldoen aan de klassificatie (dubbel-parkiet-leliebloemig-gefranjerd).
 • Goed op kleur en gezond.
 • Voldoende groot.
 • Geen ziektes.
 • Geen residu.

-Algemene Stand:

 • Goede verhouding tussen poot, blad en bloem.
 • Bloemen voor 3/4 uit het blad.
 • Zo gelijk mogelijk.
 • Absoluut geen nekken.
 • Juiste stadium (showkwaliteit).
 • Voldoende zwaar.


Hoogste en laagste score:

De hoogste en de laagste score bij het te keuren sortiment zullen met ingang van 2014 niet meer worden vermeld. Dat geldt voor de te keuren 13 potten, die tijdens het Nederlands Kampioenschap Tulpen Keuren gekeurd moeten worden.

 

Keuringsregels gefranjerde tulpen (Crispa’s)
Het probleem bij het keuren van crispa’s is de mate waarin de betreffende tulp gefranjerd (crispa) is. Bij crispa’s is er altijd enige mate van gefranjerdheid. Bij de keuring wordt er daarom een aantal punten gegeven tussen 4 en 8.
De bloem dient vervolgens gekeurd te worden. De bloem dient gaaf, onbeschadigd, gezond, vrij van residu en goed op kleur te zijn. De bloem moet bestaan uit voldoende bloemblaadjes.
De bloem krijgt vervolgens een aantal punten.

De punten gegeven m.b.t. de mate van crispa zijn en de punten voor de bloem worden opgeteld en gedeeld door 2. Dit geeft het uiteindelijke aantal punten voor de bloem.


Keuringsregels pottulpen

Bij het keuren van pottulpen was de lengte van de poot steeds een probleem.
De onderstaande regels zijn sinds 2012 van toepassing.

De ideale pootlengte blijft 4 cm. Daarvoor kunnen 8 punten worden gegeven.
Bij een pootlengte van 3 cm of 5 cm worden 7 punten toegekend.
Bij een pootlengte van 2 cm of 6 cm worden 6 punten toegekend
Bij een pootlengte van 1 cm of 7 cm worden 5 punten toegekend en
bij een pootlengte van 0 cm of 8 cm  worden 4 punten gegeven.

Het is mogelijk naar boven af te wijken als de stengels voldoende dik, stevig, recht en gelijk van lengte zijn en naar beneden af te wijken als dat niet het geval is.
 

Wild cards

Wild-cards kunnen worden uitgegeven aan degenen, die deelnemen aan eenmalige keuringen. Dat betreft o.a. de keuring tijdens de Driebanflora en de pottenkeuring bij de vakdagen die worden georganiseerd bij de Proeftuin Zwaagdijk. Keurders, die deel uit maken van een regionaal team, zijn in de eerste plaats deelnemer namens dat regionale team en komen niet voor een wild-card in aanmerking. Het bestuur van de Stichting Nederlands Kampioenschap Tulpen Keuren wijst de wild-cards toe. Een wild-card geeft recht op deelname aan het Nederlands Kampioenschap Tulpen Keuren. De winnaars van bovengenoemde keuringen en degenen, die bij die keuringen minder dan 15 strafpunten scoren, kunnen, mits zij niet voor een regionaal team uitkomen, voor een wild-card in aanmerking komen. Wild-cards zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

Deelname aan tulpenkeuringen buiten de eigen regio
Om als vertegenwoordiger/ster van een regionale afvaardiging aan het Nederlands Kampioenschap Tulpen Keuren deel te kunnen nemen moet er minimaal bij diezelfde regio aan 3 keuringen zijn deelgenomen. Het bestuur hiervan kan op een gemotiveerd verzoek afwijken.

Deelname aan eenmalige keuringen naast de eigen regionale keuringen geven de deelnemer/ster recht, om de aldaar behaalde resultaten mee te nemen naar de eigen regio. Dit als blijkt dat de deelnemer/ster geen gelegenheid heeft gehad om bij de eigen regionale keuringen een voldoende aantal malen (3 keer) aan de keuringen deel te nemen.
Indien de deelnemer/ster de behaalde resultaten niet mee neemt naar de regionale keuringen, kan het bestuur van de stichting besluiten een wild-card te verstrekken, indien de behaalde resultaten van voldoende hoog niveau zijn.

De resultaten van deelname aan eenmalige keuringen naast de eigen regionale keuringen kunnen, indien daartoe aanleiding bestaat, door de betreffende regio worden opgevraagd bij het secretariaat van de Stichting NK Tulpen Keuren te Hillegom.

De betreffende regio bepaalt of de resultaten van deelname aan eenmalige keuringen dan die in de eigen regio zodanig zijn dat de betreffende deelnemer deel kan uitmaken van de regionale vertegenwoordiging aan het Nederlands Kampioenschap.

De keuringsresultaten bij deelname aan keuringen in meerdere regio’s gelden uitsluitend in die betreffende regio’s en kunnen niet worden uitgewisseld. Besluitvorming is aan de betreffende regionale keuringsorganisaties.

Nieuws:

vrijdag, 27 maart, 2020

Geen slot aan het tulpen keuren op 27 maart 2020 .
Nadat in januari de regionale keuringen een start hadden gemaakt met het doel om uiteindelijk een vertegenwoordiging naar het Nederlands Kampioenschap te kunnen afvaardigen, gooide Corona behoorlijk roet in het eten.